سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا فخرایی – دانشگاه پیام نور شیراز دانشکده علوم پایه گروه شیمی
ساجده شریف پور – دانشگاه پیام نور اردکان

چکیده:

دراین مقاله انتقالات بار در نانو صفحه ی بور نیتریدی BN sheet درحضور استخلاف های NOSCNNCSCN توسط تئوری کوانتمی اوربیتال پیوند طبیعی NBO بررسی شدها ست نتایج به دست آمده انتقالات بار جدیدی بین استخلاف و صفحه ی بور نیتریدی را نشان داد که منجر به پایداری قابل ملاحظه ای در ساختارهای دارای استخلاف شده اند نتایج حاصل از محاسبه ی بار اتمی طبیعی ساختارها، نشان داد که استخلاف دار کردن BN sheet تنها بارهای اتمی طبیعی اتمهای واقع بر حلفه شش ضلعی بور نیتریدی متصل به استخلاف را به طور محسوسی تغییر می دهد در حالیکه بار الکترونی سایر اتمهای BNsheet پس از استخلاف دار شدن ثابت می مانند همچنین از بین استخلاف های موجود NCS به عنوان الکترون کشنده ترین ساتخلاف شناخته شد.