سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسیه فتحی هفشجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی ش
محسن لوح موسوی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

برگشت فنری یک پدیده اجتناب ناپذیر در شکلدهی ورقهای فلزی است که در ضمن بابرداری و در نتیجه ی رها شدن تنشهای الاستیک محبوس شده در قطعه حاصل شده و منجر به تغییر در ابعاد قطعه نهایی می گردد بنابراین پیش بینی میزان برگشت فنری ورقهای فلزی بعد از فرایند شکل دهی جهت کنترل ابعاد مسئله ی مهمی است این مقاله رفتار ورق فولادی U شکل را که دارای برگشت فنری زیادی است به وسیله دو روش شکل دهی اتساعی ساده و مماسی بررسی می کند. ابتدا دو مدل اجزای محدود سه بعدی از روند شکلدهی به کمک نرم افزار ABAQUS ارائه شده و سپس برگشت فنری بعد از جدایی سنبه از ورق به صورت استاتیکی بررسی شده است مقایسه ی نتایج روشهای مذکور نشان دهنده این استکه در صورت حرکت ازادانه ورق در مرحله اول یا کشش جانبی ورق، برگشت فنری کاهش خواهد یافت.