سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سپیده جعفرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه کشتی، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صن
محمدرضا خدمتی – دانشیار، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرک
احمدرضا راشدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه کشتی
زراره حاج محمداسماعیل نوری – دانشجوی دکتری مهندسی دریا

چکیده:

این مقاله به بررسی استحکام طولی در مدل های شبیه سازی شده نیشیهارا می پردازد. نیشیهارا روی 4 شاهتیر جعبه ای 2 با مقاطع مختلف آزمایش استحکام طولی انجام داد. در این مقاله سعی بر این است با شبیه سازی جعبه های شاهتیر نیشیهارا به تحلیل تدریجی انهدام سازه در دو حالت حدی سگینگ 3 و هاگینگ 4 پرداخته شود. با شبیه سازی اجزای شاهتیر جعبه ای در نرم افزار انسیس 5 و الگوی تغییر رفتار مواد با توجه به افزایش نیرو و همچنین اثر تغییر شکل های اولیه برای تحلیل غیر خطی، به تحلیل مدل پرداخته می شود. روند تدریجی تخریب قابل مشاهده خواهد بود و نتایج بررسی بر روی نمودار مورد بررسی قرار خواهند گرفت. حداکثر میزان خطا برای تحلیل غیر خطی در محاسبه گشتاور ۶% می باشد.