سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی تاجداری – دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدمصطفی حسینعلی پور – دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
حمیدرضا چمنی – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک
سعید شجاعی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

چرخ طیار موتور صفحه ای مدور است که به عنوان منبع ذخیره انرژی جنبشی استفاده می شود و به عنوان اخرین عضو موتور به انتهای میل لنگ متصل می شود تا سرعت را در یک چرخه کاری موتور کنترل و انرژی را توزیع مجدد نماید و نیز گشتاور پیچشی موتور را به مصرف کننده منتقل نماید با پیشرفتهای اخیر در زمینه ساخت موتورهای الکترکیی از نظر تعداد سیلندر با سرعتهای دورانی بسیار بالا اهمیت چرخ طیار و نحوه رفتار آن بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است چرخ طیار در معرض تغییرات سرعت دورانی موتور نیروی ناشی از بستن پیچهای چرخ طیار به میل لنگ و گشتاورهای پیچشی نوسانی وارده به آن قرار دارد. دراین مقاله به تحلیل تنش در چرخ طیار موتور دیزل OM457 توسط نرم افزار ANSYS پرداخته شده است تحلیل تنش در سه گام بارگذاری مختلف انجام شده است و تاثیر سرعت دورانی موتور نیروی پیش بار ناش از بستن پیچهای چرخ طیار و گشتاورهای پیچشی نوسانی اعمالی به چرخ طیار مورد بررسی قرارگرفته است.