سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

عباس بایرامی – کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی آزاد اسلامی واحد رشت و عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران
اکبر محمدی پور – کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی آزاد اسلامی واحد رشت
سیده فاطمه اسماعیلی – کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

امروزه و با گسترش پدیده اقتصاد محوری در قرن بیست و یکم زمینه برای جایگزینی تدریجی استراتژی های ژئواکونومیکی به جای استراتژی های مبتنی بر ژئوپولیتیک سنتی فراهم گردیده است. بدین ترتیب، بدون داشتن روابط تجاری- اقتصادی توانمند و پایدار، منطق ژئواکونومیکی در سیاست خارجی کشورها، از جایگاه شایسته ای برخوردار نخواهد بود. بنابراین، توسعه روابط تجاری- اقتصادی و به تبع آن، حجم تأثیر گذاری و تأثیر پذیری قدرت یک دولت در حوزه های پیرامونی و …، تعبیر اقتصادی توسعه فضایی مرزهای ژئوپلیتیکی کشورهاست. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای سعی دارد تا به تحلیل توانمندی های ژئواکونومیکی شهرستان مرزی آستارا بپردازد. اهداف اصلی این مقاله تبیین موقعیت ژئواکونومیک شهرستان آستارا شناسایی مولفه های تأثیر گذار بر جایگاه ژئواکونومیک این شهرستان و نیز تبیین موانع تحقق اهداف ژئواکونومیکی در آن می باشد. مطالعات صورت گرفته حکایت از آن دارد که شهرستان آستارا با بهره گیری از مؤلفه هایی چون: موقعیت جغرافیایی مناسب، واقع شدن در منطقه مرزی (ایران و جمهوری آذربایجان)، برخورداری از جاذبه های متعدد توریستی، استقرار گمرک و بازارچه مرزی از جایگاه ژئواکونومیکی مهمی برخوردارند، لذا با برنامه ریزی، سرمایه گذاری و سیاست گذاری مناسب می توان از درآمد این بخش در توسعه اقتصادی اجتماعی منطقه سود جست.