سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن نیازی – دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان
محمد کارکنان نصرابادی – کارشناس ارشد جامعه شناسی و پژوهشگر دانشگاه کاشان

چکیده:

فرهنگ و مدیریت جهادی مبتنی بر مشارکت داوطلبانه عامه مردم می باشد که این مشارکت و احساس مسئولیت می تواند در تحقق اهداف مدیریت جهاد کشاورزی جامعه تاثیرگذار باشد ویژگیهای فرهنگ جهادی را باید در بنیانها، ارکان و فلسفه وجوید تشکیل مدیریت آن جستجو کرد یکی از مهمترین عوامل تعمیق فرهنگ جهادی در راستای افزایش میزان مشارکت مردم و توسعه، اعتماد اجتماعی و افزایش ان در سطوح مختلف جامعه می باشد از آنجا که اعتماد اجتماعی به عنوان مهمترین عامل در پیوند روابط اجتماعی شهروندان یک جامعه می باشد مدیریت جهادی نیز در هر جامعه ای به منظور افزایش گرایش مردم به امور جهادی و تحقق اهداف خود باید به افزایش میزان اعتماد اجتماعی بیندیشد دراین نوشتار ضمن اشاره به مبانی فرهنگ و مدیریت جهادی به نقش و تاثیر میزان اعتماد اجتماعی درسطوح مختلف مدیریت جهادی پرداخته شده است.