سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قنبرعلی شیخ زاده – دانشیار دپارتمان مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
میلاد آریانفر – دپارتمان مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
وحید میرابی – دپارتمان مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان

چکیده:

مطالعه جریان جابجایی آزاد و انتقال حرارت در هندسه زیر مورد بررسی قرار می گیرد. هندسه شامل ترکیب دو محفظه عمودی و افقی است. حفره مورد نظر با نانوسیال آب – مس پر شده است. مطالعه عددی برروی تاثیر پارامتر های جابجایی طبیعی و کسر حجمی نانوذره روی عدد ناسلت متوسط تمرکز دارد. همچنین خطوط همدما به سبب انتقال حرارت برای مقادیر مختلف رایلی و کسر حجمی آورده شده اند. معادلات حاکم توسط روش تفاضل محدود پنالتی با تکنیک باقیمانده وزنی گالرکین حل می شوند. نتایج مربوط به افزایش رایلی سبب افزایش عدد متوسط ناسلت می شود. انتخاب مناسب عدد رایلی سبب افرایش نرخ انتقال حرارت می شود.