سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید مرادلو – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا کارشناس – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

د: dvr یابازنده دینامیکی ولتاژ، یکی از ادوات Custom Power است که برای مقابله با کمبودهای ولتاژ کوتاه مدت در محل بارهای حساس به کار می رود. درصورت استفاده از dvr جبران کمبودهای ولتاژ نسبتاً شدید و با مدت زمان تداوم زیاد، استفاده از منابع ذخیره کننده انرژی برای تأمین توان اکتیو مورد نیاز برای عملکردDVR غیر قابل اجتناب بوده و منجر به افزایش هزینه آن می شود. در مواردی که بارها یا مناطق حساس صنعتی از طریق فیدرهای مستقل تغذیه می گردند ممکن است تصمیم به نصبDVR بر روی هر یک از فیدرها گرفته شود. در چنین مواردی می توان از ساختاری به نام IDVR یا بازیابنده دینامیکی ولتاژبین خطی استفاده کرد که در آنDVR های واقع درفیدرهای مجزا از طریق لینک DC به هم متصل می شوند. با استفاده از این ساختار، توان اکتیو مورد نیاز برای جبران کمبود ولتاژ در فیدر معیوب از طریق فیدر سالم و بدون نیاز به منابع ذخیره کننده انرژی تأمین می شود. در این مقاله با استفاده از روابط حاکم بر حالت ماندگار DVR حالت ماندگار IDVR به طور کامل بررسی شده و شاخصهای مناسب تعریف می گردند. سپس با استفاده از این شاخصها، قابلیتهای جبران درDVR و محدودیتهای آن برای حالتهای مختلف درسیستمهای توزیع بررسی می شود