سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آذر انوری – مربی پژوهشکده مکانیک، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
سیامک فرشاد – استادیار، جهاد دانشگاهی علم و صنعت ایران

چکیده:

ماشین های الکتریکی سازه های مرکبی هستند که از جهت انتقال حرارت پیچیده به نظر می رسند . از سوی دیگر تحلیل حرارتی در بخشهای مختلف یک ماشین الکتریکی خصوصاً عایقهای آن حائز اهمیت بسیار است، زیرا افزایش درجه حرارت یکی از عوامل محدود کننده طراحی موتور است .
در این مقاله با استفاده از روشهای کلاسیک انتقال حرارت و تشابه حرارتی، شبکه حرارتی یک الکتروموتور آسنکرون ترسیم و حل گردیده و با وجود منابع تلفات حرارتی موتور ( تلفات مسی و آهنی ) توزیع دما در مقاطع مختلف یک موتور الکتریکی بدست امده است .
جهت مقایسه با نتایج تجربی تست ۲ نوع موتور الکتریکی سه فاز با روتور قفس سنجابی پس از بارگذاری در سه وضعیت تمام بار، نیم بار، و بی بار ارائه شده است .
دو موتور انتخابی ELECTRO KOVINA (5.5KW), SEVER(7.5KW) بوده و سنسورهای اندازه گیری دما در مقاطع مختلف هر موتور مانند هسته استاتور، سیم پیچ پیشانی استاتور، داخل هسته روتور، پوسته موتور و … جایگذاری شده اند .
تست الکتروموتورها در آزمایشگاه ماشین گروه پژوهشی برق جهاد دانشگاهی علم و صنعت بر روی ست دینامومتر زیمنس با قدرت ۱۱ کیلوولت انجام گرفته است این دینامومتر دارای نشاندهنده دیجیتالی گشتاور و سرعت و خروجی آنالوگ برای رسم مشخصه های ماشین توسط ثبت کننده می باشد .