سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی مسعودیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایرا
نوروز محمدنوری – دانشیار،دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
یوسف کنعانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

روشهای مختلفی برای شبیه سازی جریان های دو فاز وجود دار د . روشی که در این مقاله ارا یه شده است استفاده از یک مدل نیروی ناپایستار با توزیع گوسی می باشد که جایگزین حباب ها در جریان می شود و اثرات میکروحباب ها را به جریان اعمال می کند. ویژگی این روش حل جریان دو فاز به صورت تک فاز و در نتیجه کاهش هزینه محاسباتی به میزان زیاد می باشد. الگوی جریان ناشی از این نیروی ناپایستار با نتایج تجربی و تحلیلی اعتبار سنجی شده و مدل برای شبیه سازی جریان آشفته داخل کانال شامل میکروحباب مورد استفاده قرار گرفته است .جریان آشفته تیلور-کوئت(جریان بین دو استوانه هم محور ) با روش شبیه سازی گرداب ه های بزرگ در رینولدزه ای مختلف حل شده است . مدل نیرویی برای اعمال اثرات میکروحباب ها بر جریان بکار گرفته شده است . نتایج، قابلیت مدل نیرویی استفاده شده در مدل سازی جریان حاوی میکروحباب و همچنین در پیش بینی پدیده کاهش درگ توسط میکروحباب ها را نشان می دهد.همچنین به بررسی اثر تزریق میکروحبابها روی پروفیل سرعت نزدیک دیواره و ساختارهای توربولانسی جریان پرداخته شده است.