سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خسرو اشرفی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
پریسا فرکوراوند – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی- محیط زیست دانشگاه یزد
فرهاد نژادکورکی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
محمد سلیمیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

مدلAERMODیک مدل با وضعیت حالت دائم است که برای برآورد غلظت های انواع منابع صنعتی که منبع شان نزدیک است طراحی شده است. تحلیل حساسیت به تعیین پارامترهای حساسی که به شکل مهمی در خروجی مدلاثر می گذارند کمک می کند به همین دلیل آگاهی از حساسیت نتایج مدل به پارامترها مهم است. در این مقاله بااستفاده از فایل های قابل اجرایAERMOD و AERMET و تغییر در مقادیر ورودی پارامتر های کاربری اراضی به بررسی میزان تأثیر پارامتر های کاربری اراضی بر غلظت آلاینده ها در بازه زمانی فصلی پرداخته شد و مشخص گردید پارامتر های آلبدو و نسبت بوون تأثیری بر پراکنش آلاینده ها ندارند و یا این اثر ناچیز است اما طول زبری سطح تأثیر معناداری بر غلظت آلاینده های دریافتی توسط هر گیرنده دارد