سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حجت غنودی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حسین میارنعیمی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،

چکیده:

در این مقاله یک تحلیل دقیق از اسیلاتور متعامد تزریق از سورس ارائه شده است. چالش اصلی در اسیلاتورهای متعامد، انحراف فاز خروجی از تعامد به -دلیل وجود برخی عدم تطابق ها در دو سمت ساختار اسیلاتور می باشد. دراینجا یک معادله بسته برای محاسبه خطای فاز دراسیلاتور متعامد و روابط بینپارامترهای مؤثر در آن بیان شده است. نتایج حاصل از تحلیل نشان میدهد، خطای فاز رابطه معکوس با ضریب تزویج اسیلاتور دارد که با افزایش مقدار جریان بایاس می توان ضریب تزویج را افزایش و خطای فاز را کاهش داد. همچنین نشان داده شده است که افزایش ضریب کیفیت تانک LC مقدار خطای فاز را به دلیلافزایش ضریب تزویج کاهش میدهد. در انتها، برای ارزیابی نتایج تحلیل کمی، یک اسیلاتور متعامد در فرکانس ۵/۵گیگا هرتز با تکنولوژی سیماس مدل TSMC 0/18میکرو متر و ولتاژ تغذیه ۱ ، ولت، شبیه سازی شده است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی همه نتایج تحلیل کمی را با دقت خوب تصدیق می کند.