سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایوب عبدلی – ازمایشگاه رمز و سیستمهای امن دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله S-Box الگوریتم AES تحلیل خطی و تفاضلی شده و مشخصه های تفاضلی و خطی آن در دو حالت بررسی و تفاضل های مناسب جهت حمله مشخص گردید هاست در حالت اول مقادیر بردار انتخاب کننده b () در خروجی S-Box به ازای کلیه مقادیر بردار انتخاب کننده a در نظر گرفته شده است در حالت دوم بردار انتخاب کننده خروجی در S-box در رابطه S(a-b صدق می کند