سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر رضایی سردار آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
محسن حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
نیما فرخ زاد ارشاد – دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

چکیده:

در یک موتور القایی دوفاز معمولی سیم پیچ های استاتور از نظر الکتریکی بریکدیگر عمود هستند دراین مقاله به بررسی عملکرد موتور القایی دوفاز با سیم پیچ های استاتور نامتعامد پرداخته می شود ابتدادردستگاه مرجع ساکن مدلی برای موتور القایی دوفاز با سیم پیچهای استاتور نامتعامد ارائه می شود سپس توسط نرم افزار SIMULINK رفتار موتور شبیه سازی می شود نتایج شبیه سازی ها نشان دهنده بهبود عملکرد موتور به ازای بعضی از اختلاف زاویه های خاص مابین سیم پیچ های استاتور نسبت به حالت متعامد است.