سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایوب عبدلی – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین ابادی –

چکیده:

در این مقاله ابتدا الگوریتم رمز قطعه ای اَمین ۱ و ساختار غیر متقارن آن مرور شده و انتشار تفاضل در تابع فیستل آن مورد بررسی قرارگرفته است. سپس تحلیل تفاضلی انجام شده روی این الگوریتم با تعداد دور کاهش یافته بررسی گردیده و نتایج آن ارزیابی شده است. در این تحلیل اثر گردش بیتی بر تفاضل داده و تغییر مقدار این گردش بیتی در تابع فیستل دور های مختلف، در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که دو ساختار گردش بیتی وابسته به شمارنده دور در تابع فیستل و جابجایی بایت ها توسط عملBPP دو ایده مؤثر درافزایش امنیت این الگوریتم در برابر حملات آماری همچون تحلیل تفاضلی است.