سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرتضی رمضانی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، مدرس علمی کاربردی، دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداریها،ایران

چکیده:

در جوامع امروز در صورتی که شهرها ، مناسب ترین سیستم حمل ونقل به خصوص حمل ونقل عمومی را بعنوان زیربنای توسعه خود پیدا نکند خسارت جبران ناپذیر اقتصادی را بر خود تحمیل خواهند کرد. لذا در این مقاله با هدف بازشناسایی تاثیر سیاستهای اعمال شده بر نظام حمل و نقل شهری و معرفی سیستم حمل و نقل بهینه ای توسعه شهرها به بررسی و تبیین اثرات این سیاست ها در اقتصاد شهرها پرداخته تا بدین وسیله بتوان پاسخگوی مشکلات حمل و نقل درون شهری و رسیدن به نقطه ی بهینه در یکپارچه سازی و هماهنگ سازی دو بخش مذکور باشیم. در این پژوهش سعی گردیده است با بررسی سیاستهای حمل و نقل شهری و استخراج شاخصه ها و معیارهای مرتبط آن و با توجه به ویژگی های کلان شهرهای ایران بهترین سیستم حمل ونقل عمومی در راستای سیاست گذاری اقتصادی کلان شهرها معرفی گردد. لازم به ذکر است به منظور دست یابی به این مهم از روش کمی – توصیفی و تحلیل سلسله مراتبی بهره برده که می تواند داده های کیفی و توصیفی را به داده های کمی تبدیل نموده و ارزیابی دقیق تری حاصل نماید. نتایج از تحلیل ها نشان می دهد که سیاستهای شهری بر روند توسعه حمل ونقل تاثیر شایانی می گذارد و در شهرهای بزرگ ایران مترو و اتوبوس های تندروی شهری به عنوان حمل و نقل عمومی شهری از نظر کارشناسان این امر در اولویت توسعه قرار دارد.