سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود خسروی – دانشیار گروه آب و هواشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهرداد کیانی – مدرس گروه آب و هواشناسی دانشگاه پیام نور نهاوند
میلاد کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

سیستم کشت پلاستیکی رایج ترین شکل کشت صیفی در استان همدان می باشد . از آنجا که استفاده از پوشش های پلاستیکی برای محافظت جوانه های محصولات کشاورزی در مقابل تغییرات درجه حرارت و وزش بادهای سرد در منطقه و تأمین ذخیره گرمایی خاک در اواخر زمستان می باشد اما وقوع تندبادهای شدید با دماهای زیر صفر درجه سانتیگراد آسیبهای قابل توجهی به به این مزارع پلاستیکی وارد می نماید . در این پژوهش برای مطالعه چگونگی وقوع بادهای سرد زمستانی الگوهای دینامیکی جوی که نحوه آرایش آنها در بروز این پدیده اقلیمی تأثیر گذار است مورد بررسی قرار می گیرد روش مطالعه در این پژوهش سینوپتیکی می باشد و برای این منظور آمار حداکثر سرعت باد روزانه در دوره آماری 1995 تا 2005 میلادی برای ایستگاههای سینوپتیک استان حداکثر سرعت بادها در دوره سرد را مشخص می نماید با توجه به اینکه گرادیان فشار عامل اصلی وزش بادها می باشد یکی از روزهای وقوع بادهای سریع در منطقه به عنوان روز شاخص انتخاب و نحوه آرایش الگوهای فشار دینامیکی در سطح 850 هکتوپاسکال مورد بررسی قرار می گیرد . همچنین نقشه ضخامت جو در سطح 500 تا 1000 هکتوپاسکال که گرمایش و سرمایش هوا در سطح منطقه را نشان می دهد نیز بررسی می شود . با انتخاب یکی دیگر از روزهای شاخص وزش بادهای شدید نقشه حداقل درجه حرارت نیز مورد مطالعه قرار می گیرد . بررسی نقشه 850 هکتوپاسکال نشان می دهد زمانی که محور فرود ناوه بادهای غربی بر روی کشور عراق قرار می گیرد قسمت شرقی ناوه که محل بروز ناپایداری و همگرایی و صعود هوای نزدیک به سطح زمین است و این ناپایداری ها در سطح زمین به شکل وزش تندباد می باشد بر روی استان همدان در غرب کشور واقع می شود . نقشه ضخامت نیز انقباض بیشتر هوا و ضخامت کمتر هوا که نشانه سرمایش هوای نزدیک سطح زمین است را در نواحی غرب و شمال غرب ایران نشان می دهد . نقشه حداقل دما نیز ورود یک زبانه از دمای زیر صفر درجه سانتیگراد به سمت نواحی غربی و شمال غربی کشور نشان می دهد .