سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا زالی – عضو هیئت علمی دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران
کامران ملک خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کارافرینی

چکیده:

یافته های دیده بان جهانی کارآفرینی GEMدر ایران بیانگر آن است که درسال 2008 شاخص اعتماد به نواوری تقاضای نوآوری در کشور ایران برابر با 62 درصد بوده است در واقع بر مبنای این شاخص در ایران تمایل زیادی به خرید محصولات و خدمات جدید و همچنین اشتیاق به خریدن محصولات و خدماتی که تکنولوژی جدید را به کار گرفته است وجود دارداما در مقابل کسب و کارهای ایرانی نتوانسته اند به این نیاز پاسخ دهند و میزان عرضه نوآوری د رکسب و کارهای ایرانی تنها 25/98 درصد بوده است برای از بین بردن و یا حداقل کاهش فاصله بین عرضه و تقاضای نوآوری در ایران کارآفرینی سازمانی / شرکتی به عنوان یک استراتژی پیشنهاد می شود. در تحقیقات پیشین در ارتباط با شکاف بین کارآفرینی سازمانی و نوآوری مک فادزان پیشنهاد نموده بود نگرشهای کارآفرینانه چشم انداز کارافرینانه و اقدامات کارافرینانه می توانند در رابطه با خلا بین کارافرینی سازمانی و فرایند نوآوری مورد بررسی قرا رگیرند.