سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین پورمرادیان – مرکز امنیت شبکه شریف
حمیدرضا محروقی – دانشکده مهندسی کامپیوتر
رسول جلیلی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هزینه ی زیاد و تبعات منفی اجرای طر حهای ناقص و آسی بپذیر، باعث شده است که قبل از اجرای هر سیستم حساس و مهمی، همچون سیستمهای رأیگیری الکترونیکی، درستی یابی عملکرد آن به امری ضروری و پیش نیاز تبدیل شود. اثبات های شهودی، از درجه ی دقت و اطمینان بالای مورد نیاز برخوردار نیستند، بنابراین همواره استفاده از روش های صوری برای این گونه اثبات ها پیشنهاد می شود. در این مقاله، با استفاده از حساب پی کاربردی، که یک زبان صوری مبتنی بر جبر پردازهای بوده و توسعهای بر حساب پی میباشد، یک مدل صوری برای پروتکل رأیگیری الکترونیکی لین و همکارانش ارائه شده است. همچنین برقراری ویژگی امنیتی صحت، که شامل خصوصیات غیر قابل تغییر بودن، عدم استفاده مجدد و مجاز بودن میباشد، در این پروتکل با استفاده از برهانهای مطابقت و به کمک ابزار پرووِریف، وارسی و اثبات شده است