سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوید ژیانی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دریا – دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
محمدرضا باقری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دریا – کارشناس سازمان صنایع دریایی (گروه شن
احمد رهبررنجی – عضو هیئت علمی دانشکده کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از پارامترهای بسیار مهم و حیاتی در طراحی بدنه زیر دریایی های بدون سرنشین ، فشار کمانش بحرانی می باشد . در این مقاله نتایجی در رابطه با طراحی بهینه ضخامت بدنه زیردریاییهای بدون سرنشین با توجه به عمقکاری مجاز بدست آمده است . هندسه این نوع زیردریایی با پروفیلهای مختلف بدنه مورد بررسی قرار گرفته و بصورت یک استوانه مدل شده و تحت آنالیز قرارگرفته است . در این مقاله حل عددی کمانش بحرانی برای تعیین ضخامت ورق بدنه زیردریایی با استفاده از نرم افزار انسیس مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور مق ایسه و اعتبار سازی نتایج ، داده های بدست آمده توسط معادلات تجربی و یک کد نوشته شده ( بر مبنای معیار فون – ما یزز) برای تعیین فشار کمانش بحرانی مورد ارزیابی قرار گرفته است . برای مقایسه بهتر در این تحلیل ازسه نوع آلیاژ تیتانیوم 64 ، فولاد اچ . وای 80 و آلومینیوم 7075 استفاده شده و نتایج برای آلیاژ تیتانیوم بهینه گردیده است .