سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بابک پورقهرمانی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، گروه فقه و حقوق جزا، مراغه، ایران
علی صابرنژاد – دانشجوی دکتری حقوق بینالمللعمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ایران

چکیده:

محیط زیست این کره خاکی به عنوان مکانی برای حیات انسان و سایر موجودات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. رشد روز افزون آلاینده ها و مخربان محیط زیست و بروز بحران های محیط زیستی مکرر سبب گردیده است که دولت ها از حدود چهار دهه ی قبل به طور جدی به تکاپو بیافتند و به فکر چاره اندیشی باشند. به این ترتیب تا کنون حدود 082 معاهده و موافقت نامه ی بین المللی منطقه ای در زمینه ی حفاظت از محیط زیست منعقد گردیده است. یکی از گونه های تاثیر گذار محیط زیست محیط زیست آبی می باشد. موضوع محیط زیست آبی و به طور کلی آب، که از آن به عنوان مایع حیات یاد میگردد، بسیار تاثیر گذار می باشد. در جهان نوین با شکل گیری حقوق محیط زیست یکی از وظایف کشور ها حفاظت از محیط زیست آبی می باشد. بررسی عملکرد دولت ایران در قبال محیط زیست دریاچه ارومیه در پرتو کنوانسیون رامسر هدف اصلی این نوشته است. لذا این مقاله خواهد کوشید تا با بررسی این موضوع به مطالعه ی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال محیط زیست دریاچه ارومیه در پرتو کنوانسیون رامسر ارومیه بپردازد