سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: نخستین سمپوزیوم ملی رباتیک و هوش مصنوعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا حریری – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهران رضایی – دانشکده کامپیوتر و IT دانشگاه اصفهان

چکیده:

از دیدگاه جوامع بر خط 1، برقراری تعامل بین کاربران به منظور شروع و نگهداری جامعه حائز اهمیت است. به این دلیل، استفاده از بازخوردهای موجود در سیستم های نظردهی 2، نقش اساسی در نگهداری جامعه ی برخط خواهد داشت. نکته حائز اهمیت در ا ستفاده از بازخورد کاربران، شناسایی نیازمندی های جدید است، به عبارتی ایده ی اصلی استفاده از نظرات 3 استخراج مطالب مفید از مباحث مطرح شده در آنها می باشد. رونامه های برخط 4 یکی از جوامع برخطی است که امروزه بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفته است. و در واقع ظاهری مشابه با روزنامه های جهان واقعی 5 دارند، با این تفاوت که این روزنامه ها به وب جهانی 6 بعنوان یک رسانه ی انتشار با دوام نگاه می کنند. ظهور رسانه های اجتماعی باعث شکل گیری روش استفاده ی افراد از اخبار شده است که در آنها خوانندگان آنلاین قادر خواهند بود تا از طریق نظردهی، پاسخ خود را درباره ی خبر بیان شده، مطرح کنند. که عموماً کاربران عواطف هدفمندی را در نظرات خود بیان می کنند ]3 و 8 و 12[