سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پوران رئیسی – کارشناس دفتر توسعه مدیریت و تحول ا داری وزارت نیرو

چکیده:

در دنیای امروز ارایه محصولات و خدمات با کیفیت بالا و بهبود و ارتقای مستمر کیفیت به عنوان ملاک و معیار اصلی تعالی و پیشرفت سازمان ها مطرح می باشد این در حالی است که بسیاری از فعالیتهای بهبود و ارتقای کیفیت نیازمند خلق دانش جدید در سازمان هستند و بدیهی است این دانش پدیدار شده هنگامی برای سازمان ثمربخش خواهد بود که با مدیریتی صحیح و نظام مند پردازش شده و مورد استفاده قرار گیرد در همین راستا بررسی تجارب سازمان های تحت پوشش نظام کیفیت نشانگر ان است که مدیریت دانش و دانایی م یتواند نقش قابل توجهی در توسعه مدیریت کیفیت ایفا نماید. با این حال تاکنون مدل ارتباط و تعامل بین مدیریت کیفیت و مدیریت دانش بطور مناسب تبیین نشده است که این موضوع خود می تواند عامل رشد نامتوازن این دو نظام درسازمان ها و بویژه در کشور ما باشد. در نوشتار حاضر ویژگیهای این دو مقوله و مدل ارتباطات و تعاملات بین آنها در سازمان ها مورد تحلیل و بررسی قرا رمی گیرد.