سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید حیدر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
احد توکلی –

چکیده:

ساختار هندسی بسیاری از اهداف واقعی شامل بخشهای موجبری میب اشد که دارای رفتارپاشندگی فرکانسی بوده و پاسخ پراکندگی کلی هدف رادرفرکانسهای بالا تحت تاثیر خود قرارمیدهند دراین مقاله ضمن مدلسازی اثر این پدیده غیرخطی یک مدل پارامتری جدید ارایه می شود که بدون نیاز به داده های حجیم ورودی امکان تحلیل میدان پراکندگی راه دور را درپهنای باند فرکانسی گسترده فراهم می نماید بمنظور تهیه نمونه داده های میدانی مورد نیاز برای اعتبارسنجی مدل از روش اندازه گی عملی استفاده شده است نتایج بدست آمده با خروجی روش تبدیل فوریه مقایسه شده اند.