سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حسینی ابرده – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق
رضا قاضی –
محمد طلوع – شرکت برق منطقه ای خراسان

چکیده:

ادواتFACTS به منظور افزایش ظرفیت، انعطافپذیری و کنترلپذیری شبکههای انتقال مورد استفاده قرار میگیرند. در ساختار این تجهیزات معمولا از کلیدهای الکترونیک قدرت استفاده میشود، که گران هستند. علاوه بر اینکه؛ فرآیند کلیدزنی میتواند باعث ایجاد مشکلات کیفیت توان در شبکه شود. کنترل کننده شارش توان گردانRPFC)یکی از ادواتFACTS بر مبنای ساختار ترانسفورماتور گردان جابجا کنندهفازRPST) است. در این مقاله، بر اساس یک مدل فرمول بندی جدید، مشخصات عملکرد حالت ماندگار این تجهیز، تحلیل میشود. توانایی آن در کنترل توان اکتیو و راکتیو خط انتقال بررسی شده و روابطی برای محاسبه محدودیتهای ناحیه کاری آن ارائه میگردد. علاوه بر این؛ تاثیر نوع اتصال ترانسفورماتور سری و زاویه بین روتور و استاتور دوRPST بر چگونگی شارش توان مورد بررسی قرار میگیرد.