سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

چکیده:

دراین تحقیق تحلیل نظری امکان بروز گسیختگی القایی ناشی از اثر تنش دریاچه سد کرخه روی گسل دزفول و رابطه آن با شرایط مخزن به صورت مدلسازی ریاضی با شیوه ای نوین ارائه شده است با همین هدف بخشی ازاین گسل که در محدوده موثر ساختگاه واقع شده است بصورت صفحه گسیختگی با طول شیب، روند و بردار لغزش مشخص بصورت دو بعدی مدل شده سپس با استفاده از قائده موثر – کلمب پارامترهای مختلف تنش در روی آن مورد محاسبه تجزیه و تحلیل قرارگرفته است دراین منطقه از زاگرس هنوز مطالعاتی دقییق از شیب و روند گسلها در دست نیست از این رو برای تحلیل بهتر تنش القایی گسل مذکور در شیبهای متفاوت بین 15 تا 60 درجه مدل شده اهست دریاچه سد کرخه برروی بخش فرو دیواره این گسل قرارگرفته که انتظار می رود مخزن براساس پاسخ کشسانی محیط بتواند موجب تسریع در زمان بروز گسیختگی این گسل و در نتیجه وقوع زمین لرزه القایی گردد.