سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین حاتمی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا
سیدعبدالمجید جلایی اسفندابادی – دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یافته های پژوهشی در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی و بین المللی نقش به سزایی ایفا می کنند اما این یافته ها تا زمانی که جنبه کاربردی پیدا نکنند و به بازا رعرضه نشوند یا در دسترس متقاضیان قرار نگیرند از اهمیت لازم برخوردار نخواهند بود و هزینه های تحقیق را جبران نخواهند کرد. هدف اصلی از نگارش این مقاله تحلیل نقش تجاری سازی پژوهش در توسعه اقتصادی پایدار کشور است رویکرد حاکم بر تحقیق ترکیبی از روشهای توصیفی و تحلیلی با ماهیت کاربردی است و با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع اوری اطلعات مبادرت گردیده است یافته های این مطالعه حاکی از آن است که در جهت تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله که توسط رهبری به سران قوای سه گانه ابلاغ شد که جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز باید دست یافته به جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه اسیای جنوب غربی با تاکید بر علم رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی باشد بایستی بنگاههای اقتصادی بمنظور توسعه بازارهای داخلی و خارجی در امر پژوهش و گسترش دانش فنی و تکنولوژی پیش قدم شوند و پژوهشگران را در دستاوردهایناشی از تجاری شدن تحقیقاتشان سهیم کنند چرا که اقتصاد دانش با بحث تجاری سازی ارتباط مستقیم دارد.