سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان یاری – کارشناسی ارشد مهندسی دریا- هیدرودینامیک ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسن قاسمی – دانشیار مهندسی دریا –هیدرودینامیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امین مردان – کارشناسی ارشد مهندسی دریا- هیدرودینامیک ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛

چکیده:

انتشار نویز در پروانه برای شناورهای سطحی و بخصوص زیر سطحی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.این پدیده هم برای کشتیهای تجاری وهم برای کشتیهای نظامی غیر مطلوب میباشد دلیل اهمیت موضوع متفاوت است. منابع تولید نویز رادر حالت کلی برای شناورهای دریایی می توان به سه دسته نویز بدنه هیدرودینامیکی ،نویز ماشین آلات و نویز ناشی از پروانه تقسیم نمود که در این میان نویز ناشی از پروانه از تاثیر گذاری بالاتری برخوردار میباشد بطوریکه علاوه بر نویز ناشی از خود پروانه که در فرکانس 1 تا 10 هرتز میباشد نویز ناشی از انواع کاویتاسیون بر روی پروانه نیز هریک دریک دامنه فرکانسی وجود دارند که بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و مهمترین آنها را می توان نویز ناشی از پدیده کاویتاسیون لایه ای بر روی پره پروانه دانست که در فرکانسهای بالا نیز وجود دارد.در ذیل به بررسی عددی نویز انتشاری ناشی از پروانه DTMB با استفاده از روش حجم محدود پرداخته و اثرات هاب ورتکس وTip ورتکس نیز در محاسبه نویز انتشاری لحاظ شده است