سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین معماریان – گروه هواشناسی دانشکده فیزیک دانشگاه یزد
سیدمجید میررکنی – گروه هواشناسی دانشکده فیزیک دانشگاه یزد
منصوره چیتی – کارشناس ارشد هواشناسی

چکیده:

توفان گردوخاک یکی از پدیده های متداول جوی در مناطق خشک و نیمه خشک است که می تواند هرساله خسارات فراوانی را به بار آورد از این رو با شناخت سازوکارهای موثر در تکوین و گسترش آن می توان با پیش بینی و ارائه پیش آگاهی از اسیب های نشی از ان کاست در این مقاله سعی شده سازوکار شکل گیری توفان گردوخاک 8 خرداد 82 در منطقه یزد با استفاده از نقشه های همدیدی سطح زمین و سطوح فوقانی 850 و 700 هکتوپاسکال مورد بررسی قرا ر گیرد استقرار سلول کم فشار در سطح زمین منطقه کج شدگی محور ناوه سطوح فوقانی در غرب ایران و ارسال امواج کوتاه برروی منطقه مرکزی ایران به همراه عبور جبهه سرد سبب بادهای شدید و وقوع توفان گردوخاک در منطقه یزد شده است.