سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی مژدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه بیرجند
محمود رضا هیهات – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند
هاشم منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک ، دانشگاه بیرجند

چکیده:

کوه همایی با امتداد NE-SW بصورت منطقه ای چین خورده شامل تاقدیس ها و ناودیس هایی در حاشیه شمال باختری گسل مظفرآباد-گرآب در جنوب باختر شهرستان سبزوار قرار دارد. امتداد این گسل NE-SW و سازوکار آن معکوس با مولفه راستگرد است و بعنوان گسل جبهه ی کوهستان، الگوی دگرشکلی های منطقه را کنترل می کند. جایگیری تاقدیس ها و ناودیس ها در فرادیواره گسل مظفرآباد-گرآب، نشانگر ارتباط بین چین خوردگی و گسلش راندگی در این منطقه است. بررسی های صحرایی در قسمت جنوب خاوری این گسل حکایت از وجود منطقه ای با دگرشکلی کمتر به همراه گسل هایی موازی با گسل مظفرآباد-گرآب و بصورت قطعات مجزا دارد که سازوکار آنها شباهت زیادی به گسل مظفرآباد-گرآب دارد. برداشت های صحرایی و تجزیه و تحلیل پارامترهای هندسی چین ها و مقایسه آنها با مدل های ارائه شده برای انواع چین های مرتبط با گسلش راندگی نشان می دهد که چین خوردگی غالب در این منطقه از نوع انتشار گسلی بوده و چین خوردگی به سمت جنوب خاور در حال پیشروی است.