سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هاشم منصوری – کارشناسی ارشد تکتونیک از دانشگاه بیرجند
محمود رضا هیهات – دکتری تکتونیک از دانشگاه شیراز، 1388 ، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
ابراهیم غلامی – دکتری تکتونیک از دانشگاه تربیت مدرس، 1388 ،عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

منطقه آرک با 120 کیلومتر مربع مساحت در بین اریب های سیستم گسلی نهبندان محصور شده است.در این مقاله به دلیل تغییر هندسه محور و سطح محوری از ایستگاهی به ایستگاه دیگر،عناصر سبک چین مورد بررسی قرار گرفت.بدین منظور تقارن،استوانهای بودن،سبک یک سطح چین خورده،سبک یک لایه چین خورده و سبک یک توالی چین خورده ارزیاابی گردیدو در نهایت ساز وکار چین خوردگی در چین های این منطقه مشخص شد.