سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فیروزه خرم مرگاوی – کارشناس ارشد سازه های ابی
رامین فضل اولی – استادیار گروه مهندسی اب دانشگاه ساری
محمود رائینی سرجاز – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

امروزه با پیشرفتهای گسترده در علوم مختلف به ویژه علم هیدرولیک و کشف تئوری های جدید که معادلات حاکم بر پدیده های مختلف را به خوبی بیان می کند لزوم استفاده از برنامه های رایانه ای بیشتر اشکار می گردد و بطور کلی هدف از انجام مطالعات هیدرولیک انتخاب یک مدل ریاضی است به گونه ای که نتایج حاصل از آن بیانگر رفتار رودخانه بوده و توانایی پیش بینی رفتار رودخانه در شرایط مختلف را داشته باشد مدل HEC-RAS برای محاسبات هیدرولیکی جریان یک بعدی در یک شبکه کامل از رودخانه ها و کانالها طراحی شده است دراین تحقیق با استفاده از نرم افزار HEC-RAS به تجزیه و تحلیل جریان رودخانه ی حوزه ی کلاک پرداخته شده و با بکارگیری برنامه جانبی HEC-Geo RAS در محیط ArcVIEW GIS پهنه های سیل رودخانه مذکور با دوره های بازگشت مختلف تعیین شده است