سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهه حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمحمود کاشفی پور – دانشیار گروه سازه های ابی
کاظم حمادی – دکترای هیدرولوژی و منابع آب سازمان اب و برق خوزستان

چکیده:

هیدروگراف سیل ابزار سودمندی برای بررسی رژیم سیلاب ورودی به مخازن سدها و رودخانه ها می باشد این مطالعه جهت بررسی اثرات احداث سد مخزنی مارون بر خصوصیات هیدروگرافهای سیل صورت گرفته است دراین تحقیق از شصت هیدروگراف سیل که از داده های دبی سیل ایستگاه هیدرومتری بالادست و پایین دست سد طی دوره ای ماری بیست ساله اخیر بدست آمده استفاده شده است بررسی هیدروگراف های سیل دوره قبل از بهره برداری سد نشان میدهده دبی اوج در فاصله مکانی ایدنک تا چم نظام کاهش یافته است و در برخی موارد با فعالیت حوضه میانی حدفاصل بهبهان تا چم نظام علیرغم استهلاک سیل توسط رودخانه دبی اوج در حدود کمتر از ۱۰ درصد افزایش یافته است اما در دوره پس از بهره برداری از سد دبی اوج و حجم سیلاب توسطمخزن سد استهلاک قابل توجه داشته است این درصدکاهش دبی اوج توسط مخزن به ۸۵ درصد می رسد.