سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کوروش روستا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
سیدجمال فرج الله حسینی – استادیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدمحمود حسینی – استادیار دانشگاه تهران
محمد چیذری – استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کشاروزی اغلب به عنوان یک بخش اقتصادی با ریسک و عدم حتمیت بالا شناخته می شود وجود منابع ریسک و عدم حتمیت های فراوان در بخش کشاورزی کشاورزان را ناگزیر می سازد که در شرایط ریسک و محیط متغیر تصمیم سازی نمایند بررسی منابع گوناگون نشان میدهد که ریسک ها را می توان در سه حوزه ریسک تولید، مالی و نهادی طبقه بندی نمود برخی از مولفه های ریسک و عدم حتمیت مربوط به فقدان بارندگی تغییرات قیمت فقدان نیروی کار در زمان مورد نیاز عدم دسترسی به ماشین آلات و نهادهای کشاورزی و تغییر در سیاستهای دولت و دیگر فاکتورهای مشابه می باشد این فاکتورها علت اصلی نوسانات شدید درآمد در بخش کشاورزی می باشند و اغلب به سطحی از ناکارایی تخصیصی و فنی بهره برداری از منابع منجر می شود.چنین امری لحاظ کردن ریسک در تصمیمات مزرعه و شناخت استراتژی های مناسب برای مدیریت ریسک تولید توسط زارعین را مورد تاکید قرار میدهد استراتژی های مدیریت ریسک به عنوان روشهای کاربردی برای حذف و کاهش قسمتی از اثرات فاکتورهایی که در کشاورزی ایجاد ریسک می کنند تعریف شده است کاهش اثرات یسک برای فعالیت زراعی ضرورت استفاده از استراتژی های مدیریت ریسک را نشان میدهد.