سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسلم بیرانوند – مربی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده:

امروزه توجه به المان های شهری و جایگاه آن در شهرسازی بعنوان یکی از دغدغه های معماران وشهرسازان مطرح است. از جمله عناصر مهم هویت بخشی شهرها المان ها هستند که به صورت شناسنامه ای گویا از گذشته و حال شهر، نقش اصلی در معرفی آن به مخاطب دارند. المان ها بیانگر بازتاب هنری، خاطرات انسانها، حوادث، اعتقادات و….هستند. این عناصر شهری در بعضی موارد به عنوان یک سمبل فرهنگی اجتماعی مطرح بوده و سیمای انسانی دارند. طراحان در صددند تا مفاهیم ارزشمند فرهنگی و اجتماعی جامعه خود را به شکل عینی به نمایش گذاشته و بیننده در نگاه نخست نمی تواند به مفهوم واقعی آن پی ببرد چرا که مفاهیم ارزشی، معمولا نماد بیرونی ندارند. المان شهری به عنوان یک عنصر خاص، نماد شاخص شهری است. طبیعتاً این ساختار در چهار چوب سبک ها ، روش ها و عقاید و اعتقادات یک اجتماع شکل می گیرد. المان با بیان خاص خود می تواند نماد یا نشانه شهری باشد. المان های شهری و فضای شهری موضوعی است که متاسفانه در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته و دچار بی مهری از سوی مسئولین قرار گرفته است. این در حالی است که فضاهای شهری سرزنده و پویا معرف یک شهر شاداب و باحیات اجتماعی بالا هستند که می توانند کیفیت مناسبی از زندگی را در اختیار شهروندان قرار دهند. المان بعنوان ابزاری ارزشمند برای معرفی و شناسایی هویت ساختار شهر و نیز جهت تحلیل و ارزیابی گذشته و چه بسا آینده آن شهر می باشد. توجه به ویژگی های یک المان شهری شامل فرم گرافیکی، مصالح، مقیاس، موقعیت قرارگیری و نیز توجه به معانی، مفاهیم و تشریح درست نمادهای تصریحی و تلویحی موجود در آنها مدنظر می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش المان های شهری در ایجاد هویت، زیبایی، تصویر ذهنی و خوانایی و در نتیجه نقش آنها در افزایش کیفیت شهرها می باشد. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی بر پایه مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است.