سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهین رفوسه – کارشناس سازمان
علیرضا شاکر اردکانی – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی- معدنی زرند، دانشگاه شهید با
حجت اله رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر ک

چکیده:

منطقه مطالعاتی در بخش جنوبی زون آتشفشانی ارومیه _ دختر قرار گرفته و بخشی از کمربند بزرگ کانی سازی کرمان است. از نظر زمین شناسی، ولکانیکهای ائوسن چندین کیلومتر مربع توده های گرانودیوریتی نفوذ کرده که پیرامون ولکانیکها به هورنفلس تبدیل شده است.با توجه به شدت گسلش منطقه ، حضور توده و رگه های معدنی دور از انتظار نیست. در این تحقیق ابتدا نقشه شاخص فاکتور خطوارگی با استفاده از اعمال فیلتر های جهت دار بر روی تصویر ETM+ منطقه صورت گرفته و تحلیل خطواره های تفسیر شده از تصویر ETM+ به عنوان روشی برای شناسایی زون های دگرسانی پیشنهاد می شود. در نهایت نتایج بدست آمده با داده های قبلی انطباق داده خواهد شد.