سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر کرمی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
حمیدرضا یزدانی – دانشجوی مقطع دکتریدانشگاه تهران
علی دیواندری – دانشیار دانشگاه تهران
بهنام امیری – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد

چکیده:

برون سپاری سیستمهای اطلاعاتی ا زموضوعاتی است که درسالهای اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است چرا که بسیاری از پروژه های سیستمهای اطلاعاتی در درون سازمانها به این صورت انجام می گیرد از سوی دیگر بی توجهی به انگیزه ها و دلایل برون سپاری موجب گردیدها ست که سازمان ها در طراحی برنامه های خود اولویتها را از دست داده و هزینه های زیادی را صرف برون سپاری کنند و کمترین دستاورد را در این زمینه داشته باشند. هدف از ارائه این تحقیق بررسی دلایل برون سپاری سیستمهای اطلاعاتی دربانکهای تجاری ایران است روی تحقیق در مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی از نظر نوع توصیفی – پیمایشی، ابزار تحقیق پرسشنامه و جامعه آماری خبرگان حوزه بانکداری تجاری است.