سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد شکاری – دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد

چکیده:

محقق در این پژوهش به تحلیل و بررسی موسیقی پیش از اسلام در تمدن ایران باستان پرداخته است. داستان موسیقی ایران، داستانی است پر از فراز و نشیب و در این میان آنچه ما را به مبدا پیدایش این هنر نزدیک میکند کشف نیهای استخوانی مربوط به هزارههای قبل از میلاد است که در نوع خود ابتداییترین و اولین نمونههای سازهای موسیقی محسوب شود. مقاله بر اساس روش توصیفی کیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع کتابخانهای و مصاحبه صورت گرفته است. این پژوهش نشان میدهد که ریشه موسیقی به عهد کهن ارتباط دارد، موسیقی صوتی با سخن به وجود آمده است و در واقع همان روزی که انسان توانست برای نخستین بار خوشیها و رنجهای خود را با صدا نمایش دهد، مبدا موسیقی است.