سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیررضا شریفی پور شیرازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
محمود آل شمس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مسعود جباری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

در این مقاله، ابتدا رفتار تقویت کنندههای نوری نیمه هادیSOA) را در سیستمهای مخابرات نوری مورد ارزیابی قرار داده ومدلی را برای شبیه سازی عملکرد تقویت کننده ارائه نمودهایم. سپس با تحلیل و بررسی مدل ارائه شده، تقویت کننده را بهینه نموده ودر نهایت با بکارگیری مدل بهینه شده در سیستم مخابرات نوری DWDM با فرمت مدولاسیون RZ-DPSK با فاصلۀ کانالی 20 گیگاهرتز و با استفاده از گسترههای تقویتی 73/5 کیلومتری بهینه شده متشکل از فیبر تک مدSMF)فیبر جبران کننده پاشندگیDCF) وتقویت کنندههای نوری نیمه هادی، رفتار سیستم را تا فاصلۀ انتقال 3970 کیلومتر مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده و به نتایج مطلوبی دست یافتهایم. نتایج نشان میدهد که با بهینه سازی پارامترهای کلیدی تقویت کنندههای نوری نیمه هادی نظیر جریان بایاس و توان ورودی و چینش مناسب و بهینۀ گسترههای تقویتی، میتوان به تقویت مطلوب و نویز کمتری، در سیستم انتقال دست یافت.