سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمصطفی حسینی طباطبایی – دانشگاه جامع امام حسین ع گروه مهندسی مکانیک
حسین خدارحمی – دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده:

تحلیل و شبیه سازی اثربار انفجاری درطراحی سازه های مقاومت اهمیت بالایی داشته و بعنوان کاراترین روش بطور موثری مورد استفاده قرارمیگیرد دراین مقاله پس از اعتبارسنجی مدلسازی انجام گرفته درتحلیل تنش و تغییر مکانهای یک سازه ساندویچی تحت اثر بارانفجاری و اطمینان از روند مدلسازی و ضرایب بکاررفته طراحی یک پانل ساندویچی با رویه های آلومینیومی وهسته فوم فلزی به منظور مقاوم سازی یک کانتینر به ابعاد 2×2×4/5 متر تحت اثر بارگذاری انفجاری انجام شده و سپس با بهینه سازی طرح پانل ساندویچی و استفادها ز تقویت های داخلیو بکارگیری فوم فلزی و سنگ ریزه درداخل پنل مقاومت سازه کانتینر دربرابر موج بلست افزایش قابل توجهی پیدا کرده است طراحی انجام شده می تواند درم قاوم سازی سازه های مختلف ساختمانی در برابر موج بلست مورد استفاده قرارگیرد.