سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین فتحی – کارشناس ارشد مکانیک دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد صابونچی – استاد مکانیک دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – استاد مکانیک مواد مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کوره بلند اصلی ترین روش تولید آهن خام می باشد. بزرگ ترین مشکل در استفاده از کوره های بلند، تامین کک مصرفی آن ها به علت گرانی این سوخت است. در مقاله حاضر، کارایی کوره بلند با استفاده از معادلات بقای جرم و انرژی مدل سازی شده که در صنایع آهن و فولاد قابل استفاده است. بر طبق این مدل سازی، مقایسه ای بین عملکرد واقعی کوره بلند ذوب آهن اصفهان و پیش بینی های مدل صورت می گیرد. در این پروژه، کوره بلند به عنوان یک جعبه سیاه با پارامترهای مشخص ورودی و خروجی در نظر گرفته شد. نرخ مصرف کک و هوای دم بر اساس مقادیر مدل به ترتیب ۷/۲۱% و ۱۱/۳% پایین تر از مقادیر واقعی می باشند. راندمان حرارتی کوره بلند بر اساس پیش بینی های مدل ۷۸/۹۴% به دست می آید. نتایج به دست آمده از تحلیل یافته های مدل نشان می دهد، در صورت استفاده از کک با خاکستر کم، یا کاهش سیلیکون احیا شده و یا افزایش دمای هوای دم راندمان تولید در کور بلند افزایش می یابد.