سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

تقی سامی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان
احمد غلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمد شهرتاش – دانشگاه علم و صنعت ایران
علی فارسی –

چکیده:

دربهره برداری واقعی کابلهای فشارقوی تحت تاثیر تنشهای حرارتی الکتریکی تغییرات بار و حرارت های گذرا هستند دراین مقاله برای ملدسازی حرارت های گذرای بوجود آمده درکابلها دراثر تغییرات بار از شبکه دو حلقه معروف سیگره استفاده شده و تاثیر تنش های حرارتی و الکتریکی بوسیله قانون آسیب دیدگی تجمعی ماینر ارزیابی شده است بخشهای ازدست رفته عمر کابل درهر پله از تغییرات بار بوسیله مدل عمر حرارتی الکتریکی همزمان محاسبه می شود دریکمطالعه موردی برای تحلیل بهتر تاثیر تنشهای چندگانه روی کابل های مختلف کابلهای فشارقوی EPR XLPE با ولتاژ ۱۳۲KV انتخاب شده و روش مذکور پیاده سازی می شود نتایج نشان میدهد که عمر کابلهای فوق الذکر مخصوصا EPR به تغییرات بار حرارتهای گذرا و همزمانی بین تنشهای حرارتی و الکتریکی حساسیت بیشتری دارد