سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد کاوه – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سامان داداش زاده قصبه – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

چکیده:

نیاز به سیستم حمل ونقل زیرزمینی در اکثر شهرهای بزرگ جهان به ویژه برای انهایی که با مشکل ترافیک مواجه هستند ، کاملا محسوس میباشد.این سیستم نیازمند یک سازه تونل است که در مناطق شهری عمدتا در زمین های خاکی و سست و در بخش های سطحی احداث می شود که در کشور ایران از روشNATM استفاده می شود لیکن امروزه از روش چتری(پیش نگهداری) برای پایدار سازی وکاهش نشست پیرامون تونل استفاده می گردد. دراین مقاله نشست پیرامون تونل در حفاری زمیتهای سست با استفاده از نرم افزار المان محدود PLAXIS 2D-3D مورد بررسی قرار میگیرد