سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احد خلیلوند – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
اکبر قاضی فرد – دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
محمود هاشمی اصفهانیان – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

با توسعه ی روزافزون کاربرد کامپیوتر در علوم مهندسی روشهای عددی مختلف برای بررسی پایداری فضاهای زیرزمینی و همچنین تعیین سیستم نگهداری مورد نیاز آنها مورد توجه مهندسین قرار گرفته است مقاله حاضر به منظور بررسی وضعیت پایداری تونل دسترسی و ارائه سیستم نگهداری اولیه ی بخشی از مسیر تونل انتقال کابل 230 کیلوولت اصفهان درحد فاصل نیروگاه اسلام اباد تا اتوبان اقارب پرست تهیه شده است این مسیر به طول تقریبی 4/3 کیلومتر و قطر 3 متر از پست برق اسلام اباد اغاز شده است و ازمناطق بلوار نیروگاه بلوار شفق، اتوبان ذوب اهن و اتوبان اقارب پرست و از عمق حدود 5 تا 8متری سطح زمین عبور می کند در مقاله حاضر ابتدا مشخصات زونهای مختلفی که تونل در مسیر تحلیل عددی با در نظر گرفتن رفتار سه بعدی تونل در حین حفاری و نگهداری بررسی شده است