سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره رضائی – کارشناس ارشداستخراج معدن
سیدمحمداسماعیل جلالی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
فرهنگ سرشکی – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

انتقال مواد استخراج شده درمعادن زیرزمینی به خار جازمعدن ازطریق راهرودهای باربری یکی از مراحل اساسی معدنکاری زیرزمینی است افزایش مقاومت درمسیرهای باربری بیش ازهمه متاثراز حرکت قطار درمسیرهای باربری است حضور قطار درهرشاخه ازشبکه تهویه سبب افزایش مقاومت آن شاخه شده و بنابراین مقاومت کل شبکه افزایش می یابد شدت جریان کل تولید شده درنتیجه مقاومت جدید درتمامی شاخه ها توزیع میگردد افزایش مقاومت ناشی ازحضور قطار برعملکرد شبکه تاثیر مستقیم داشته و گاه سبب وقفه های هوارسانی دربرخی ازاجزای شبکه تهویه می شود با مشخص بودن طول مسیرهای باربری سرعت قطار و مدت زمان بارگیری و … میتوان حرکت قطار را درمسیرهای باربری مدل سازی کرد و ازاینطریق احتمال بروز اختلال را درشبکه های تهویه بصورت کمی بیان نمود.