سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین قلی زاده نرم – دانشگاه صنعتی شاهرود
امین حاجی زاده – دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا الفی –

چکیده:

دراین مقاله طراحی استراتژی کنترل ولتاژ و جریان برای مبدلهای DC-DC افزاینده درسیستم های تولید توان پیل سوختی با درنظر گرفتن مدل دقیق برای نقاط کارمختلف ارایه می شود طراحی استراتژی کنترل پیشنهادی برپایه روش فیدبک حالت پیاده سازی شده و کنترل پذیری سیستم موردنظر و محدوده های پایداری آن بطور کامل بررسی می شود همچنین به منظور صفرنمودن خطای حالت ماندگار درسیگنال ولتاژ درساختار کنترلی از کنترل انتگرالی استفاده شده و نتایج درشرایط تغییر توان بار نیز ارایه می گردد به منظور بررسی عملکرد استراتژی کنترل پیشنهادی این کنترل کننده هم برروی مدل میانگین و هم برروی مدل دقیق مبدل پیاده سازی شده و نتایج مقایسه میگردد.