سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین فضل اولی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
شیوار میردار سلطانی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته هواشناسی کشاورزی
شیدا پورموسوی – دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته مهندسی آب

چکیده:

خشکسالی از جمله پدیده های اقلیمی است که در اثر افزایش دما و کمبود اب به مرور زمان به وقوع می پیوندد از انجایی که خشکسالی پدیده ای خزنده است که پس از به وقوع پیوستن اثار زیان بار خود را نشان میدهد بنابراین لازم است با استفاده از روشهای اماری و تجزیه تحلیل امار بلندمدت موجود احتمال وقوع این رویداد در سالهای اتی به موقع پیش بینی گردد تا مدیران مسئول مربوطه در فرصت کافی بتوانند نسبت به انجام تمهیدات لازم اقدام و به این وسیه از بروز اثرهای زیان بار خشکسالی تا حد امکان پیشگیری نمایند دراین تحقیق با استفاده از تحلیل امار بارندگی ۳۳ ساله در ۵۸ ایستگاه باران سنجی واقع در استان مازندران احتمال ووقع پدیده خشکسالی دراین استان با استفاده از شاخصهای مختلف خشکسالی مورد مطالعه قرارگرفت و دوره هایترسالی و خشکسالی برای کلیه ی ایستگاهها مشخص گردید از جمله نتایج حاصل از این تحقیق می توان به وجود تفاوت معنی دار میان شاخصهای خشکسالی محاسبه شده برای کلیه ایستگاهها اشاره نمود که نشانگر عدم وجود یک الگوی ثابت و مشخص برای بارندگی و به تبع آن خشکسالی در کل استان می باشد.