سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه ظریف ابن کاظم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع اب دانشگاه تهران
شهاب عراقی نژاد – استادیار گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تهران

چکیده:

تخصیص اب از مسائل چالش برانگیز در سطح حوضه و بین حوضه های مختلف از گذشته تا کنون بوده است اخیرا حجم محدود منابع آب و افزایش جمعیت سبب تشدید پیچیدگی های زیادی در مدیریت سیستمهای تخصیص اب گشته است تخصیص عادلانه اب بین حوضه ها و بخش های مختلف ا زدغدغه های متخصصان منابع اب می باشد و تلاش در دستیابی به سیستم تخصیصی که منجر به افزایش رضایتمندی اکثریت بخشها از نظر معیارهای مختلف شود ادامه دارد تحقیق حاضر با نگاهی به توسعه پایدار در مدیریت سیستم ها به ارزیابی سیستمهای تخصیص از دیدگاه معیارهای مختلف می پردازد دراین راستا ابزاری ارائه گشته است که به تحلیل سیستمهای تخصیص اب بین حوضه ها و بخشهای مختلف پرداخته و کارایی این سیستم ها را از نظر معیارها فیزیکی اقتصادی اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی مورد ارزیابی قرار می دهد.