سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا معتضدی – دانشجوی کارشناسی ارشد حفاری و بهرهبرداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا
ولی احمد سجادیان – دکتری نفت، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه مهندسی ن
محمد آبدیده – دکتری زمین شناسی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه م

چکیده:

تحلیل پایداری چاه، روشی برای بهبود اقتصادی عملیات حفاری میباشد. شناخت انواع گسیختگیهای بوجود آمده در دیواره چاه در تحلیل پایداری، اهمیت بسزایی دارد. بدلیل کاهش فشار مخزن و کم شدن شاخص بهرهدهی، عملیات شکست هیدرولیکی در جهت بالا بردن تراوایی و تولید از چاه انجام میگیرد. در طی این عملیات سیال بخصوص با فشار مورد نیاز بمنظور ایجاد شکاف در دیواره بدرون چاه تزریق میشود. شکست هیدرولیکی بعنوان روشی در انگیزش تولید از مخازن نفتی توسعه پیدا کرده است. در این مطالعه، که بر روی 400 متر از سنگ آهک در مخزن فهلیان در میدان نفتی دارخوین انجام شده، فشار شکست برشی و کششی، با استفاده از پارامترهای مکانیک سنگی و اطلاعات بدست آمده از نمودارهای چاهپیمایی و همچنین تنش برجای عمودی و افقی حداقل و حداکثر، تعیین گردیده است. پنجره ایمن گل در محدوده 0/84 تا 2/4 گرم بر سانتیمتر مکعب تعیین گردید. حداقل فشار مجاز گل در جلوگیری از شکست برشی بین 33/51 تا 52/89، و حداکثر آن بین 40/47 تا 55/97 مگاپاسکال تعیین شد. همچنین حداقل فشار گل لازم بمنظور ایجاد گسیختگی کششی و در نهایت شکست هیدرولیکی، مابین 108/87 تا 151/38 مگاپاسکال برآورد گردید.