سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عادل سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
کیومرث زرافشانی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

کار از راه دور یا TeleWork شیوه ای نوین در انجام وظایف است که به کمک تجهیزات رایانه ای و مخابراتی ایجاد کننده مشاغل جدید خواهد بود کها مروزه طیف گسترده ای از مشاغل از اپراتورها تا مدیران را در برمی گیرد در واقع کار از راه دور تبلور عینی کاربرد فناوری اطلاعات در عرصه اشتغال به منظور اجیاد فرصتهای نوین برای افراد می باشد که با سازماندهی کار افراد به طریقی انعطاف پذیر از نظر زمان و مکان به انجام وظیفه و پاسخ به امور محوله می پردازند و با تغییر موقعیت جغرافیایی محل کار وظایف شغلی انجام می گیرد به تعبیر دیگر کار از راه دور آرایش و سازماندهی نوین مولفه های شغلی از بعد زمان و مکان با استفاده از سیستمهای رایانه ای و ارتباطی به منظور بهبود نتایج کار می باشد با توجه به قابلیت های ارزنده وموثر کار از راه دور در عرصه ی توسعه و ترویج روستایی برای مروجین و کشاورزان و مهجورماندن فناوری مذکور و لزوم سازگاری و بهره مندی از تکنولوژی های جدید دراین پژوهش به بررسی نقاط قوت ضعف فرصتها و تهدیدهای کار از راه دور در توسعه روستایی با استفاده ازتکنیک SWOT پرداخته شده است درنهایت پیشنهاداتی جهت استفاده بهینه و موثر از این تکنولوژی در راستای توسعه ی روستایی ارایه گردید